4th May Election Results

4th May 2017 Election Results

Dear Resident,

We would like to thank everyone who voted for us in the Cardiff Council Election on 4th May 2017.

The result – Dilwar Ali re-elected Welsh Labour 1400 and Jennifer Burke-Davies, elected for the first time Welsh Labour 1349, Conservative 531, Plaid Cymru 439, Conservative 422, Plaid Cymru 394, Lib Dem 171, Lib Dem 104, Independent 56, TUSC 39 – was a clear result for Welsh Labour in Llandaff North.

We promise to do our best for all residents in the ward, no matter which party you support. It is a real pleasure meeting residents and we will work hard to address the issues you raise, now and in the future.

You can contact us at our regular advice surgeries, by email, phone, or via our website: www.llandaffnorthlabour.org.uk and Facebook: www.facebook.com/Llandaffnorthlab

Once again, thank you –

Dilwar & Jennifer

==========================

Annwyl Breswylydd,

Hoffem ddiolch i bawb a bleidleisiodd drosom yn yr Etholiad Cyngor Caerdydd Mai 4ydd 2017.

Y canlyniad – Dilwar Ali, ail-ethol Llafur Cymru 1400 a Jennifer Burke-Davies, a etholwyd am y tro cyntaf Llafur Cymru 1349, y Ceidwadwyr 531, Plaid Cymru 439, Ceidwadwyr 422, Plaid Cymru 394, y Democratiaid Rhyddfrydol 171, y Democratiaid Rhyddfrydol 104, Independent 56, TUSC 39 – yn ganlyniad clir ar gyfer Llafur Cymru yn Ystum Taf.

Rydym yn addo i wneud ein gorau i holl drigolion y ward, ni waeth pa blaid yn eich cefnogi. Mae’n bleser gwirioneddol cwrdd trigolion a byddwn yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â’r materion a godir gennych, yn awr ac yn y dyfodol.

Gallwch gysylltu â ni yn ein cymorthfeydd cyngor rheolaidd, trwy e-bost, dros y ffôn, neu drwy ein gwefan: www.llandaffnorthlabour.org.uk a Facebook: www.facebook.com/Llandaffnorthlab

Unwaith eto, diolch i chi –

Dilwar & Jennifer